Speciální bezpečnostní služby

 • konzultace při vyšetřování incidentů, např. v oblasti využívání operativních zdrojů, veřejně dostupných informací apod.
 • prověřování nastupujících zaměstnanců – employee screening
 • prověřování obchodních partnerů a okolností pro uzavírání obchodních smluv – due diligence, counterparty diligence
 • prověřování a sledování osob a majetku v rámci legislativních norem (ochrana vlastního majetku)
 • bezpečnostně analytické služby se zaměřením na domácí i zahraniční problematiku
 • součinnost s orgány státní správy při zajišťování a posuzování důkazů v trestním řízení – realizace a dohled vyšetřování vedeného OČTŘ
 • analýza trestních spisů
 • obchodní zpravodajství – zejména v rámci counter party, due diligence
 • ochrana před pronásledováním
 • obstarání znaleckých posudků
 • pyrotechnický audit
 • psychologická podpora v posttraumatických situacích

 

V rámci speciálních služeb nabízíme také penetrační testy, testy integrity bezpečnostního systému a mystery shopping, jejichž cílem je testování míry prostupnosti zabezpečení celého chráněného objektu, nebo jeho vybrané části. Cílem testu je získat informace o možných bezpečnostních slabinách a nedostatcích, které by mohly případnému narušiteli usnadnit ohrožení chráněných zájmů klienta.