Bezpečnostní poradenství

Pro společnosti i soukromé osoby poskytujeme komplexní služby v oblasti

  • fyzické ostrahy,
  • bezpečnostního posouzení objektu (firemní objekty, rodinné domy, sklady aj.),
  • vypracování bezpečnostních studií a analýz,
  • auditu současného stavu bezpečnosti a zabezpečení,
  • analýzy bezpečnostního rizika,
  • studie proveditelnosti,
  • penetračních testů,
  • technické ochrany,
  • režimové ochrany,
  • ostrahy.

Na základě bezpečnostní analýzy bude zvolena technická a režimová ochrana, ostraha objektů, včetně připojení na panel centrální ochrany, a ostrahy osob.