Detektivní služby

Služby poskytovány dle platných zákonných norem ČR, jedná se o služby spojené s vyhledáváním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky, vyhledáváním protiprávních jednání, získáváním informací.

Více..